නමුත් ඇත්තටම බිත්තර කොච්චර වැදගත් ද කියන එක අද ලංකා ජිම් වෙතින් කියාදෙන්නට අපි සූදානම්.

මීට වසර කිහිපයකට පෙර බොහෝ සෞඛ්‍යය සංවිධාන වලින් පෙන්වා දුන් කරුණක් තමා බිත්තර, වැඩි වශයෙන් ආහාරයට නුසුදුසු බව. නමුත් නවතම පර්යේෂණවලින් පෙන්වා දෙන්නේ බිත්තර වල අඩංගු පෝෂක අනිවාර්‍යයෙන්ම ඔබේ ආහාර වේලට අන්තර්ගත විය යුතු බවයි. එමෙන්ම කාය වර්ධන ව්‍යායාම වල යෙදෙන අපේ තරුණ තරුණියන් අතර තියෙන තවත් මතයක් තමයි බිත්තර වැඩිපුර ගැනීම නුසුදුසුයි කියන එක. […]

Read More »