පාද වලට සහ පසුපස පෙදෙසෙහි පේශින් සවිමත් කරවන ඵලදායි ව්‍යායාම පෙලක්

සවිමත් පාද යුගලක් සහ හැඩැති පසුපසක් හිමි කර ගැනීමට කාන්තාවන් පමනක් නොවේ පිරිමි අයද ඉතාම උනන්දුව දක්වයි. පාද සහ තට්ටම් සදහා මෙහි දැක්වෙන ව්‍යායාම පෙලෙහි නිරත වීමෙන් වඩා සවිමත් සහ ක්‍රියාකාරී පාද යුගලක් ලබා ගත හැකිය. ක්‍රමවත් ලෙස මෙම ව්‍යාම වල නිරත වන්න.

පාද සහ තට්ට්මේ වලට ව්‍යායාම 10ක් මෙහි දැක්වේ.

විවිධ ආකාරයේ යන්ත්‍ර භාවිතා කර ව්‍යායාම නොකර එක් යන්ත්‍රයකින් ඔබට අවශ්‍ය කාර්ය කර ගැනීමට හැකි වීම කාලය ඉතුරු කරයි.

1. ) කේබල් යන්ත්‍රයට කේබලයක් සම්බන්ධ කර පසු පසට පාද තබා එයින් ඇදීමට ලක් කරන්න. දණහිස් නවා වාඩි වී සිටින ආකාරයට මොහොතක් රැදී සිටින්න. පසුව නැවතත් නැගිටින්න. මේ ආකාරයට නැවත නැවතත් 20 වරක් මෙම ක්‍රියාකාරක් වල නිරත වන්න.

2. ) D හැඩයක් කේබල් යන්ත්‍රයට සවි කොට එය අල්ලා ගන්න. සුලු එයින් එයින් පසුපසට වී සිට ගන්න. එක් පාදයක දණහිස නවා පාදය පසුපසින් තබන්න. මේසේ මද වේලාවක් සිට ආරම්භක ඉරියව්වට පැමිනෙන්න. එක් එක් පාදය මාරු කරමින් මෙසේ 20 වතාවක් මෙහි යෙදෙන්න.
3. )පහත් කල කේබල් යන්ත්‍රයට කේබලයක් අමුනා එය ඔබේ වම් පාදයේ වලලුකරට ගැට ගසන්න. දණහිස් නවා අනෙක් පාදය හොදින් දිග හැර මොහොතක් සිටින්න.

4. )
*පහත් කල කේබල් යන්ත්‍රයට කේබලයක් අමුනා එක් පාදයක වලුකරට එය ගැට ගසන්න.
*යන්ත්‍රය ඉදිරි පස සිට ගෙන එහි බද ඔබේ දෑත් වලින් හොදින් අල්ලා ගන්න.
*දැත් කේබලය බැදි පාදය සෙමෙන් පසු පසට දිග හරින්න. කෙන්ඩ අසලින් ඇදෙන සුලු බව දැනෙන තෙක් පාද දිග හැර සුලු වේලාවක් සිටින්න. නැවතත් ආරම්භක අවස්ථාවට පැමිනෙන්න.
මේ ආකාරයට 12 වරක් මෙහි යෙදෙන්න.

5. )පෙට්ටියක් හෝ බOකුවක් ආධාරකය ලෙස ගෙන එය කේබල් යන්ත්‍රයට මද දුරකින් ඈතින් තබන්න. යන්ත්‍රයට පසුපස හරවා ආධාරකයර මුහුන පා සිට ගන්න. පසුපස ඇති කේබලය උරහිස හරහා යවා දෑත් වලින් ග්‍රහනය කරගන්න. එක් එක් පාදය නවා ආධාරකය උඩින් තබන්න. එක් පාදයකට 12-15 වරක් වන පරිදි මෙම ක්‍රියාකාරකමේ නිරත වන්න.

6. )පහත් කරන ලද කේබල් යන්ත්‍රයට භාරයක් සවි කොට පාද උරහිස් දෙකෙහි දුරට සමාන වන පරිදි ඈත් කර යන්ත්‍රය ඉදිරියේ සිට ගන්න. බිමට නැවී භාරය ග්‍රහනය කර ඉහල කලවය මට්ටමට එය ඔසවන්න. පසුපස, අත් සහ පාද කෙලින් පිහිටන පරිදි මෙහි නිරත වන්න. මේ ආකාරයට මොහොතක් රැදී සිට නැවතත් ආරම්භයට පැමිනෙන්න. නැවත කිරීම් 12-15ක යෙදෙන්න.

7. )කේබල් යන්ත්‍රයට පසුපස හරවා දෙපා දෙපසට විහිදන්න. දනහිස් සෙමෙන් නවා ඩ් හැඩලය පාද වල කලවා අතරින් ඉදිරියට අදින්න. ශරීරයේ උඩ කොටස පහත් කොට මදක් සිට නැවතත් මුල් පියවරට පැමිනෙන්න. 20 වරක් මේ අභ්‍යාසය කරන්න.

8. )පහත් කරන ලද කේබල් යන්ත්‍රය ට කේබලයක් සවි කොට එය වම් පාදයේ වලලුකරට සම්භන්ධ කරන්න. එම පාදදිග හැරගෙනම පැත්තකට ඔසවන්න. තත්පර 2ක් මේ ආකාරයට සිට නැවත පාදය බිම තබන්න. එක් එක් පාදයට 10-12 වරක් ලෙස මෙහි නිරත වන්න.

9. ) පහත් කරන ලද කේබල් යන්ත්‍රයට කේබලයක් සවි කොට එය වම් පාදයේ වලලුකරට සම්භන්ධ කරන්න. දකුනු පාදය ඉදිරියෙන් වම් කේබලය සහිත වම් පාදය අනෙක් පසට ඇද මොහොතක් තබා ගන්න. 10 වරක් මෙම අභ්‍යාසයේ නිරත වන්න.

10. )කේබල් යන්ත්‍රයේ ඇති කේබලය දකුනු පාදයට සම්භන්ධ කර යන්ත්‍රයට පිටුපා සිට ගන්න. අOශක 90ක් පමණ දණහිසෙන් පාදය නවා ඔසවන්න. 10 වරක් මෙම අභ්‍යාසය කරන්න.

ගැහැනු පිරිමි භේදයකින් තොරව මෙම ක්‍රියාකාරකම් ඔබට උපකාර කරයි. ශක්තිමත් දෙපා යුගලක් සහ පසු පසක් හිමි කර ගන්න ශරීරය උණුසුම් කරවන ව්‍යායාම මෙයට පෙර කල යුතුය.