දින 7 කින් ශරීරයේ බර විශ්මිත ලෙස අඩු කර ගැනීමට ඩයට් ප්ලෑන් එකක්

ඔබත් ඉතා අපහසු ආහාර පාලන ක්‍රම වලින් අපහසුතාවයට පත් වී සිටින අයෙක් ද?.

එසේ නොමැති නම් විශේෂ බර අඩු කරන ආහාර සකසා ගැනීමට අපහසු ද?.
එසේ නම් මෙම ආහාර ලේඛනය භවිතා කර නියම ප්‍රතිඵල අත් විදින්න.

දින 3 ක ආහාර ලේඛනය

***පලමු දිනය***

උදේ ආහාරය-
*වියලි මිදි කෝප්ප 1/2
*ටෝස්ට් කරන ලද පාන් පෙති 1
*බටර් මේස හැදි 2
*කැෆේන් මිශ්‍ර කෝපි හෝ තේ කෝප්ප 1
දිවා ආහාරය-
*බල මාලු පෙති 1
*ටෝස්ට් කරන ලද පාන් පෙති 1
*කැෆේන් මිශ්‍ර කෝපි හෝ තේ කෝප්ප 1
රාත්‍රි ආහාරය-
*මස් හෝ ප්‍රෝටීන් අඩOගු ආහාර අව්න්ස 4
*ග්‍රීන් බීන්ස් කෝප්ප 1
*කෙසෙල් ගෙඩි 1/2
*ඇපල් ගෙඩි 1

***දෙවන දිනය***

උදේ ආහාරය-
*බිත්තර 1
*ටෝස්ට් කරන ලද පාන් පෙති 1
*කෙසෙල් ගෙඩි 1/2
දිවා ආහාරය-
*චීස් කෝප්ප 1
*තම්බා ගත් බිත්තර 1
*බිස්කට් 5
රාත්‍රී ආහාරය-
*මස් හෝ ප්‍රෝටීන් අඩOගු ආහාර අව්න්ස 4
*තම්බන ලද ගෝවා කෝප්ප 1
*තම්බන ලද කැරට් කෝප්ප 1/2
*කෙසෙල් ගෙඩි 1/2
*වැනිලා අයිස් ක්‍රීම් කෝප්ප 1/2

***තෙවන දිනය***

උදේ ආහාරය-
*බිස්කට් 5
*චීස් කැබලි 1
*ඇප්ල් ගෙඩි 1
දිවා ආහාරය-
*බිත්තර 1
*පාන් පෙති 1
රාත්‍රී ආහාරය-
*බල මාලු කෝප්ප 1
*කෙසෙල් ගෙඩි 1/2
*වැනිලා අයිස් ක්‍රීම් කෝප්ප 1/2

දින 4-7 දක්වා ,
උපරිමව කැලරි 1500ක් තබා ගනීමට හැකි ඔබට ප්‍රිය ඕනෑම දෙයක් ආහාරයට ගන්න.
ඔබ පිරිමි අයෙක් නම් කලරි 100ක් වැඩිපුර ආහාරයට ගන්න.
ඔබේ ශරීරයට අවශ්‍ය පරමාණයට ජලය පානය කරන්න.