අත්බාහු වල මාංශ පේශි වර්ධනය කරන ව්‍යායාම

1.REASSESS YOUR CURL


මෙය ඉතාමත් ජනප්‍රිය ව්‍යායාම ක්‍රමයක්.මෙම ව්‍යායාම බාහුවල මාංශ පේශි වර්ධනයට පමණක් නොව වර්ධනය වූ මාංශ පේශි එලසින්ම පවත්වාගෙන යාමටත් උපකාරී වෙනවා.
මෙම ව්‍යායාමය හරිම සරලයි.ඔබට අවශ්‍ය බර ප්‍රමාණය ඇති ඩම්බෙල් එකක් තෝරාගෙන එය අතට ගෙන සෙමෙන් වැලමිට නැවීම හා දිග හරිම සිදු කරන්න.

2.PULL HEAVY


මෙම ව්‍යායාම මඟින් ඔබේ බාහු වල මාංශ පේශි වර්ධනය කරනවා පමණක් නොවේ ඔබේ සිරුරේ කැලරි වැඩි ප්‍රමාණයක් දහනය කිරීමටද උපකාරී වෙනවා.

3.DOUBLE DOWN


පෙර සඳහන් කල ව්‍යායාම දෙක සිදු කර අවසන්ව මේ ව්‍යායාමයේ යෙදිය යුතුයි.එසේම සතියකට දෙවතාවක් මෙම ව්‍යායාමයේ යෙදීම ප්‍රමාණවත්.
මෙම ව්‍යායාමය මඟින් ඔබේ සිරුරේ රුධිර ගමනාගමනය පහසු කරන අතර හානි වූ මාංශ පේශි යථා තත්වයට පත් කිරීමටත් උපකාරී වෙනවා.